Predaj matiek

Včelia matka „Carnica Fatra“

25 €

Včelia matka „Carnica Fatra“

Včelia matka Košičanka F1

25 €

Včelia matka Košičanka F1

Zrelá materská bunka „Carnica Fatra“

10 €

Zrelá materská bunka „Carnica Fatra“

Zrelá materská bunka Košičanka F1

10 €

Zrelá materská bunka Košičanka F1